Hasła do definicji:

miasto (port rybacki) u ujścia Wieprzy do M. Bałtyckiego

HasłoOkreślenie hasła
DARŁOWOmiasto (port rybacki) u ujścia Wieprzy do M. Bałtyckiego
HAWR(wielki) port (miasto) u ujścia Sekwany (do cieśniny La Manche)