Hasła do definicji:

mglisto, mgliście

HasłoOkreślenie hasła
dwuznaczniemglisto, mgliście
enigmatyczniemętnie, mgliście, mglisto
mętnienieprzejrzyście, niewyraźnie, mgliście, mglisto
bełkotliwieprzen. mgliście, mglisto, ogólnikowo
abstrakcyjnieniejasno, nieprzejrzyście, mgliście
mglistomętnie, mgliście, zawile
mgliściemętnie, mglisto, zawile
enigmatyczniemglisto, pokrętnie, zawile
mglistoo pogodzie; mgliście, mgławo
mgliścieo pogodzie; mglisto, mgławo
przyciężkow przenośni ; niejasno, zawile, mglisto
majaczyćcoś, co ukazuje się mgliście
przyciężkow przenośni ; mgliście, mętnie, pokrętnie
bałamutnieniejasno, mętnie, mglisto, pokrętnie, kłamliwie, fałszywie
zawikłanienp. coś tłumaczyć: mglisto, chaotycznie, bezładnie
zagmatwanienp. coś tłumaczyć: mętnie, mglisto, niejasno
matowomgliście, jak przez mgłę, bez połysku
ciężkonp. o stylu; zawile, zawikłanie, mgliście, mętnie, nieprzejrzyście