Hasła do definicji:

metalowa nić

HasłoOkreślenie hasła
drutmetalowa nić
drutnić metalowa
prętnić metalowa
mussyfstaropol. nić metalowa imitująca złotą
antabametalowa kołatka
agrafkametalowa zapinka
spawmetalowa spoina
pancerzmetalowa osłona
szynametalowa prowadnica
sztabkaczworograniasta listwa metalowa
sprężynametalowa część tapczanu
antabametalowa na bramie
spinkametalowa we włosach
sztabapodłużna metalowa listwa
ryzametalowa ochrona ikony
kapselmetalowa zatyczka butelki
Platerochronna powłoka metalowa
gilzametalowa łuska naboju
kiełznometalowa część uzdy
klamraozdobna metalowa część
sztabapodłużna listwa metalowa
mieczmetalowa broń sieczna
kokilametalowa forma odlewnicza
matrycametalowa forma z czcionkami
ciężarekmetalowa bryłka do ważenia
ANTABAmetalowa sztaba u drzwi
lametawąska, zwykle metalowa lamówka
bullaśredniowieczna okrągła pieczęć metalowa
tangentmetalowa płytka w klawikordzie
stalorytmetalowa, wgłębna technika graficzna
Nirvanaamerykańska grupa heavy metalowa
ciężarekbryłka metalowa do ważenia
OBRĘCZmetalowa opaska na beczce
klamraozdobna metalowa część pasa
SZTABApłaska, podłużna listwa metalowa
rygielmetalowa sztabka ze skoblem
łyżwametalowa płoza przy bucie
bontmetalowa poprzeczka na gryfie
antabametalowa sztaba na drzwiach
mezzotintatechnika graficzna metalowa, wgłębna