Hasła do definicji:

metal ziem rzadkich

HasłoOkreślenie hasła
erbmetal ziem rzadkich
tulmetal ziem rzadkich
prazeodymmetal ziem rzadkich
ITERBmetal ziem rzadkich
NEODYMsrebrzystożółty metal ziem rzadkich
neodymNd, metal ziem rzadkich
lutetpromieniotwórczy metal ziem rzadkich
cermetal kowalny rzadkich ziem
samarskitminerał, źródło otrzymywania pierwiastków ziem rzadkich
dydymmieszanina pierwiastków ziem rzadkich używana do barwienia szkieł filtrów optycznych
gadolinpierwiastek chemiczny z lantanowców, stosowany w mieszaninie z innymi metalami ziem rzadkich
lantanowcemetale ziem rzadkich, należą do nich: lantan, cer, prazeodym, neodym, promet,samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, herb, tul, terb i lutet
berylowiecmetal ziem alkalicznych