Hasła do definicji:

maszyna drukarska

HasłoOkreślenie hasła
tastermaszyna drukarska
tygielmaszyna drukarska
linotypmaszyna drukarska
prasadawna maszyna drukarska
bostonkamała, dociskowa maszyna drukarska
monotypmaszyna drukarska do składania tekstu
inertypmaszyna drukarska, rodzaj ulepszonego linotypu
typografmaszyna drukarska używana przed wynalezieniem linotypu
fotosetterdrukarska maszyna do fotoskładania oparta o zasadę linotypu
intertypmaszyna drukarska do składania i odlewania całych wierszy
LINOTYPmaszyna drukarska do składania (tekstów) i odlewania całych wierszy