Hasło do krzyżówki:

maszyna drukarska rodzaj ulepszonego linotypu

HasłoOkreślenie hasła
inertypmaszyna drukarska, rodzaj ulepszonego linotypu
typografmaszyna drukarska używana przed wynalezieniem linotypu
fotosetterdrukarska maszyna do fotoskładania oparta o zasadę linotypu