Hasło do krzyżówki:

maszyna drukarska używana przed wynalezieniem linotypu

HasłoOkreślenie hasła
typografmaszyna drukarska używana przed wynalezieniem linotypu
inertypmaszyna drukarska, rodzaj ulepszonego linotypu
fotosetterdrukarska maszyna do fotoskładania oparta o zasadę linotypu