Hasła do definicji:

manifestacja masowa

HasłoOkreślenie hasła
wiecmanifestacja masowa
IMPREZAmasowa
hurtmasowa sprzedaż
pomórmasowa śmierć
exodusmasowa emigracja
runmasowa reakcja
zarazamasowa i zakaźna
eksterminacjawyniszczenie, masowa zagłada ludzi, ludobójstwo
exodusmasowa ucieczka ludności z terenów objętych wojną
RUNmasowa wyprzedaż akcji przez klientów ogarniętych paniką giełdową
nuklidjądro określonego rodzaju scharakteryzowane określoną liczbą atomową, liczbą masową i masą atomową
alpiniadamasowa impreza turystyczna, w której drużyny lub zespoły przebywają wyznaczone szlaki górskie
postmodernizmkrytykuje współczesną cywilizację, cechuje się zatarciem różnic między kulturą elitarną i masową, eklektyzmem w nawiązywaniu do stylów różnych epok i ludycznością
leminggryzoń osiągający mniej więcej wielkość myszy i zamieszkujący północną Skandynawię; z braku jedzenia podejmują masową migrację, w trakcie której setki tysięcy ich topi się