Hasła do definicji:

magmowa skała wylewna

HasłoOkreślenie hasła
bazanitmagmowa skała wylewna
andezytmagmowa skała wylewna
oceanitmagmowa skała wylewna
latytwylewna skała magmowa
ryolitmagmowa skała wylewna
spilitmagmowa skała wylewna
melafirmagmowa skała wylewna
BAZANITmagmowa skała wylewna.
DACYTmagmowa skała wylewna.
dacytwylewna magmowa skała
bazanitwylewna skała magmowa
BAZALT(czarna) magmowa skała wylewna
ryolitliparyt, magmowa skała wylewna
nefelinitczarna magmowa skała wylewna
RYOLITmagmowa skała wylewna; liparyt
migdałowiecciemna magmowa skała wylewna
toleitmagmowa skała wylewna, pokrewna bazaltom
oceanitmagmowa skała wylewna, odmiana bazaltu
LIPARYTmagmowa skała wylewna (odmiana riolitu)
ignimbryttuf spieczony, magmowa skała wylewna
PORFIRmagmowa skała wylewna lub żyłowa
fonolitwylewna, zasadowa, skała magmowa, niedosycona krzemionką
ryolitkwaśna skała magmowa wylewna lub subwulkaniczna
dacytmagmowa skała wylewna używana do budowy dróg
dacytszara wylewna skała magmowa złożona ze skaleni
trachyandezytskała magmowa wylewna pośrednia między trachitem a andezytem
trachitwylewna skała magmowa o szarej, żółtej, brunatnej lub różowej barwie