Hasło do krzyżówki:

mała ilość

HasłoOkreślenie hasła
kapkamała ilość
krztamała ilość, odrobina
kapkamała ilość, odrobinka
odrobinabardzo mała ilość czegoś
krztabardzo mała ilość czegoś
anemiamała ilość czerwonych krwinek
ciupkabardzo mała ilość czegoś
niedobórzbyt mała, niedostateczna ilość czegoś
ździebkobardzo mała ilość czegoś, krztyna
krztapotocznie: mała ilość czegoś, ociupina
ździebełkobardzo mała ilość czegoś, ociupinka
małowodziezbyt mała ilość płynu owodniowego
NIEDOMIARniedostateczna (zbyt mała) ilość czegoś
naparstekmaleńki kieliszek lub bardzo mała ilość czegoś
okruchbardzo mała ilość czegoś, pozostałość po czymś
NAPARSTEKw przenośni maleński kieliszek, bardzo mała ilość cieczy (trunku)
niedokrwienieniewystarczająca, za mała ilość krwi w narządach, tkankach żywych organizmów