Hasła do definicji:

ludzie, ludzkość

HasłoOkreślenie hasła
ogółludzie, ludzkość
ludludzkość
człowieczeństwoludzkość
miłosierdziedaw. ludzkość
populacjaludzkość, mieszkańcy
litośćczłowieczeństwo, ludzkość
miłosierdzieprzestarz. ludzkość
ludzieludziska, lud, ludzkość
humanitarnośćdobroć, kultura, ludzkość
litościwośćłaskawość, ludzkość, humanitarność
cywilizacjaludzkość, ród ludzki, rasa ludzka
światidzie naprzód, czyli ludzkość rozwija się
Awataraw hinduizmie zejście, wcielenie bóstwa, zwłaszcza Wisznu, który podejmuje inkarnacje (zwierzęce, ludzkie) aby zbawić ludzkość