Hasło do krzyżówki:

liturgiczne nakrycie głowy biskupa

HasłoOkreślenie hasła
infułaliturgiczne nakrycie głowy biskupa
MITRAliturgiczne nakrycie głowy biskupa
INFUŁA(liturgiczne) nakrycie głowy biskupa; mitra
INFUŁAliturgiczne nakrycie głowy biskupów.
mitraliturgiczne nakrycie głowy i znak godności dostojników koscielnych
infułaliturgiczne nakrycie głowy i znak godności dostojników koscielnych
infułanakrycie głowy biskupa
INFUŁATnosi nakrycie głowy biskupa, ale nim (biskupem) nie jest
INFUŁATmoże nosić nakrycie głowy biskupa, ale nim nie jest