Hasła do definicji:

lina do podnoszenia żagla

HasłoOkreślenie hasła
wałlina do podnoszenia żagla
fałlina do podnoszenia żagla
fałlina do podnoszenia żagla lub drzewca
rozprzadrzewce do podnoszenia żagla prostokątnego
gafsłuży do podnoszenia czworokątnego żagla
rozprzedrzewce służące do podnoszenia żagla prostokątnego
gafruchome drzewce do podnoszenia żagla gaflowego
pikfałlina do podnoszenia gafla
kliwerfałlina do podnoszenia kliwra
FAŁlina do podnoszenia żagli
renerżeglarska lina do podnoszenia ciężarów
RENERżeglarska lina do podnoszenia ciężarów (ładownicza)
flaglinkalina do podnoszenia bandery lub flag sygnałowych
fałlina do podnoszenia żagli i części omasztowania na statku
stroplina używana na statkach do podnoszenia i przenoszenia towarów
bieżnikurządzenie do podnoszenia ciężarów (lina przeciągnięta przez nieruchomy blok jednokrążkowy)
szotlina do stawiania żagla
kontrafałlina do ściągania żagla
szotlina do ustawiania żagla
szotlina do regulacji żagla
braslina do ustawiania żagla rejowego
SZOTlina do (naciągania i) ustawiania żagla
szotlina do naciągania i ustawiania żagla
gardafałlina do stawiania i zrzucania żagla gaflowego
kontrafałlina służąca do ściągania żagla na pokład
gordinglina do podciągania dolnej krawędzi zwijanego żagla rejowego
szotlina służąca do ustawiania żagla pod odpowiednim kątem
hislinalina do podciągania rogów żagla ku środkowi rei
żmijkalina do mocowania przedniego liku żagla do masztu
gejtawalina do podciągania rogów żagla do rei podczas zwijania
PODCIĄGgording; lina służąca do podciągania dolnej krawędzi żagla rejowego.
gejtawlina do podciągania do rei rogów żagla podczas jego zwijania