Hasła do definicji:

licznik odczytywany przez inkasenta z przedsiębiorstwa wodociągowego

HasłoOkreślenie hasła
wodomierzlicznik odczytywany przez inkasenta z przedsiębiorstwa wodociągowego