Hasła do definicji:

liczba będąca wynikiem podniesienia podstawy logarytmu do potęgi, której wykładnikiem jest dany logarytm

HasłoOkreślenie hasła
antylogarytmliczba będąca wynikiem podniesienia podstawy logarytmu do potęgi, której wykładnikiem jest dany logarytm