Hasła do definicji:

lek uspokajający i nasenny

HasłoOkreślenie hasła
benzodiazepinlek uspokajający i nasenny
adalinalek uspokajający i nasenny, karbromal
cyklobarbitallek uspokajający i nasenny, wyst. pod nazw. handl. Phanodorm
dipherganprometazyna, lek przeciwhistaminowy, uspokajający, nasenny
prometazynadiphergan, lek przeciwhistaminowy, uspokajający, nasenny
metanalśrodek uspokajający i nasenny
LUMINALśrodek nasenny i uspokajający
karbromaladalina, środek uspokajający i nasenny
ewipannarkozan, środek nasenny i uspokajający
luminaletylowofenylowa pochodna kwasu barbiturowego, stosowany jako środek nasenny, uspokajający i przeciwepileptyczny
bromizowalbromural ,ureid kwasu bromoizowalerianowego, biały proszek stosowany jako środek uspokajający i nasenny
fanodormpochodna kwasu barbiturowego, biały, krystaliczny proszek o silnie gorzkim smaku,stosowany jako środek uspokajający i nasenny
WERONALgorzkawy proszek stosowany jako lek nasenny i przeciwwymiotny