Hasła do definicji:

lek uspokajający i nasenny, karbromal

HasłoOkreślenie hasła
adalinalek uspokajający i nasenny, karbromal
benzodiazepinlek uspokajający i nasenny
cyklobarbitallek uspokajający i nasenny, wyst. pod nazw. handl. Phanodorm
dipherganprometazyna, lek przeciwhistaminowy, uspokajający, nasenny
prometazynadiphergan, lek przeciwhistaminowy, uspokajający, nasenny
LUMINALśrodek nasenny i uspokajający
metanalśrodek uspokajający i nasenny
karbromaladalina, środek uspokajający i nasenny
ewipannarkozan, środek nasenny i uspokajający
luminaletylowofenylowa pochodna kwasu barbiturowego, stosowany jako środek nasenny, uspokajający i przeciwepileptyczny
bromizowalbromural ,ureid kwasu bromoizowalerianowego, biały proszek stosowany jako środek uspokajający i nasenny
fanodormpochodna kwasu barbiturowego, biały, krystaliczny proszek o silnie gorzkim smaku,stosowany jako środek uspokajający i nasenny