Hasła do definicji:

lansować, przeszczepiać, umiędzynaradawiać

HasłoOkreślenie hasła
upowszechniaćlansować, przeszczepiać, umiędzynaradawiać
rozpowszechniaćprzeszczepiać, umiędzynaradawiać, rozgłaszać
szerzyćlansować, przeszczepiać, rozprzestrzeniać