Hasła do definicji:

lamantyna, roślinożerny ssak morski.

HasłoOkreślenie hasła
MANATlamantyna, roślinożerny ssak morski.
DIUGOŃroślinożerny ssak morski.
LAMANTYNAmanat, roślinożerny ssak morski.