Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

kształt ogólny

HasłoOkreślenie hasła
ryskształt ogólny
zaryskontur, ogólny kształt postaci
duktkrój, kształt, ogólny wygląd pisma, rysunku lub druku
powszechnyogólny
runogólny pęd
przedwstępnyramowy , ogólny
ramowyogólny zarys
przygotowawczyogólny , roboczy
łącznyogólny , całkowity
ponadindywidualnyogólny, powszechny
globalnycałkowity , całościowy , ogólny
uniwersalnyuniwersalistyczny , powszechny , ogólny
publicznypowszechny , ogólny , ogólnodostępny
trendogólny kierunek zmian
strategiaogólny plan działania
KSZTAŁTogólny wygląd czegoś
kształtogólny zarys postaci
powszechnypubliczny, ogólny, ogólnodostępny
walnypowszechny , gremialny , ogólny
całościowyłączny , zbiorczy , ogólny
PORTALogólny serwis internetowy
generalnyogólny , powszechny , globalny
tonacjaogólny koloryt obrazu
kompleksowyogólny , zbiorczy , generalny
ludowyogólny , powszechny , masowy
gremialnyzbiorowy , ogólny , walny
wspólnygrupowy, solidarny, ogólny
pandemicznypowszechny , ogólny , globalny
ogólnikowyogólny , powierzchowny , fragmentaryczny
KLARogólny porządek na statku
schematycznyogólny, wstępny, roboczy, podstawowy
ogólnodostępnyogólny, publiczny, powszechny, społeczny
galimatiasogólny nieład lub zamęt
pokrójeksterier, ogólny zewn. wygląd zwierzęcia
eksterierpokrój, ogólny zewn. wygląd zwierzęcia
ergologiaogólny dział biologii zajmujący się czynnościami organizmów
podstawiaćzastąpić w wyrażeniu algebraicznym symbol ogólny liczbą lub innym wyrażeniem algebraicznym
podstawićzastąpić w wyrażeniu algebraicznym symbol ogólny liczbą lub innym wyrażeniem algebraicznym