Hasło do krzyżówki:

krewna flądry

HasłoOkreślenie hasła
solakrewna flądry
jodnicaodmiana flądry
NIEGŁADZICAgatunek flądry.
niegładzicagatunek flądry
solakuzynka flądry
storniagatunek flądry
złocicaodmiana flądry
runicaodmiana flądry
fląderkagatunek flądry; stornia
halibutkuzyn flądry, kulbak
TURBOTkuzyn flądry; skarp
netasieć na flądry
SOLAkuzynka flądry, turbota
STORNIAgatunek flądry; fląderka
RYBAKłowi śledzie, dorsze, flądry
laternaryba podobna do flądry
SKARPkuzyn płastugi (flądry); turbot
HALIBUTryba podobna do flądry
PŁASTUGInp. flądry, sole, turboty, nagłady
RYBACYpoławiają dorsze i śledzie (flądry, łososie, halibuty)
fladrowanierozwieszanie kolorowych sznurków (fladry) wokół terenu polowania
SIECIwpadają w nie śledzie i dorsze (flądry)
nagładryba, podobna do flądry, u wybrzeży zachodniej Europy, w Morzu Bałtyckim