Hasła do definicji:

krótka forma literacka

HasłoOkreślenie hasła
anegdotakrótka forma literacka
esejkrótka rozprawka literacka
egzemplaśredniowieczna forma literacka
egzemplumśredniowieczna forma literacka
exemplumegzemplum, średniowieczna forma literacka
logogramforma literacka utworzona przez Dotremonta
logośniegforma literacka utworzona przez Dotremonta
logolódforma literacka utworzona przez Dotremonta
sonetoidforma literacka pochodząca od sonetu
sadżiforma literacka w starożytnej literaturze egipskiej
Fuchińska forma literacka, poemat pisany prozą rytmiczną