Hasła do definicji:

kopiowanie rysunków z płyty metalowej sposobem galwanicznym