Hasła do definicji:

konsekwencja, konsekwencje

HasłoOkreślenie hasła
karakonsekwencja, konsekwencje
EFEKTYskutki, konsekwencje czegoś
SKUTKIefekty, rezultaty, konsekwencje, następstwa czegoś
zakazjego łamanie pociąga za sobą konsekwencje
SANKCJAkonsekwencje prawne grożące osobom nieprzestrzegającym prawa