Hasła do definicji:

konfederacja w dawnej Polsce zawiązywana na okres bezkrólewia