Hasła do definicji:

komuś spacer, kogoś na jakieś stanowisko

HasłoOkreślenie hasła
proponowaćkomuś spacer, kogoś na jakieś stanowisko
REELEKCJAponowne wybranie kogoś na jakieś stanowisko (urząd)
odrzucaćnie uznać wyboru kogoś na jakieś stanowisko