Hasła do definicji:

kolor w kartach, w brydżu starszy od kiera

HasłoOkreślenie hasła
pikkolor w kartach, w brydżu starszy od kiera