Hasła do definicji:

kolonia komórek glonów

HasłoOkreślenie hasła
cenobiumkolonia komórek glonów
porostzbudowana z komórek grzybów i glonów żyjących w symbiozie