Hasła do definicji:

kolejowy lub... wilczy

HasłoOkreślenie hasła
BILETkolejowy lub... wilczy
biletautobusowy lub wilczy
DÓŁgnilny lub wilczy
DadźbógDabog; w folklorze bałkańskim "wilczy pasterz" lub duch kopalni
DWORZECkolejowy lub autobusowy
tunelkolejowy lub aerodynamiczny
tunelfoliowy lub kolejowy
torwyścigowy lub kolejowy
wałprzeciwpowodziowy lub kolejowy
taborkolejowy lub cygański
torkolejowy lub wyścigowy
wagonwóz kolejowy lub tramwajowy
TUNELfoliowy, kolejowy lub aerodynamiczny
PRZEJAZDkolejowy z zaporami (lub bez)
TORżużlowy, wyścigowy (kolejowy, kartingowy) lub boczny
TABORogół pojazdów do przewozu osób lub towarów (kolejowy, samochodowy)
towossamochód lub wagon kolejowy przeznaczony do przewozu osób, jak i towarów