Hasła do definicji:

kolejowy lub wyścigowy

HasłoOkreślenie hasła
torwyścigowy lub kolejowy
torkolejowy lub wyścigowy
TORżużlowy, wyścigowy (kolejowy, kartingowy) lub boczny
torślepy lub wyścigowy
DWORZECkolejowy lub autobusowy
tunelkolejowy lub aerodynamiczny
tunelfoliowy lub kolejowy
wałprzeciwpowodziowy lub kolejowy
taborkolejowy lub cygański
BILETkolejowy lub... wilczy
wagonwóz kolejowy lub tramwajowy
TUNELfoliowy, kolejowy lub aerodynamiczny
PRZEJAZDkolejowy z zaporami (lub bez)
TABORogół pojazdów do przewozu osób lub towarów (kolejowy, samochodowy)
towossamochód lub wagon kolejowy przeznaczony do przewozu osób, jak i towarów