Hasła do definicji:

kolejowy lub autobusowy

HasłoOkreślenie hasła
DWORZECkolejowy lub autobusowy
dworzeci kolejowy i autobusowy
biletautobusowy lub wilczy
PRZYSTANEKtramwajowy lub autobusowy
tunelkolejowy lub aerodynamiczny
tunelfoliowy lub kolejowy
torwyścigowy lub kolejowy
wałprzeciwpowodziowy lub kolejowy
taborkolejowy lub cygański
torkolejowy lub wyścigowy
BILETkolejowy lub... wilczy
wagonwóz kolejowy lub tramwajowy
TUNELfoliowy, kolejowy lub aerodynamiczny
PRZEJAZDkolejowy z zaporami (lub bez)
TORżużlowy, wyścigowy (kolejowy, kartingowy) lub boczny
TABORogół pojazdów do przewozu osób lub towarów (kolejowy, samochodowy)
towossamochód lub wagon kolejowy przeznaczony do przewozu osób, jak i towarów