Hasła do definicji:

kolegium szkoły wyższej

HasłoOkreślenie hasła
senatkolegium szkoły wyższej
rektorprzełożony szkoły wyższej
DZIEKANkierownik wydziału szkoły wyższej
kolegiumwydział dawnej szkoły wyższej
rektoratbiuro przełożonego szkoły wyższej
rektoratbiuro szefa szkoły wyższej
senatorgan kolegialny szkoły wyższej
dziekankieruje wydziałem szkoły wyższej
prorektorzastępca rektora szkoły wyższej
KWESTORgłówny księgowy szkoły wyższej
prodziekanzastępca kierownika wydziału szkoły wyższej
PROFESORnauczyciel szkoły średniej (i wyższej)
DZIEKANkieruje wydziałem szkoły wyższej (uczelni)
dziekanstoi na czele wydziału szkoły wyższej
TandekMaksymin, franciszkanin, twórca Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej
RELEGACJAusunięcie, wydalenia ucznia ze szkoły (studenta z wyzszej uczelni)
Jadwiga Chojnacka(1900-1992), profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.
ChojnackaJadwiga (1900-1992), profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi
pieniążekSzczepan Aleksander, polski biolog, pomolog, profesor wyższej szkoły rolniczej w Kingston (USA)
WawelbergHipolit (1843-1901), działacz społeczny, finansista, założyciel wyższej szkoły technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, która w roku 1951 została połączona z Politechniką Warszawską.