Hasła do definicji:

koks lub torf

HasłoOkreślenie hasła
opałkoks lub torf
opałtorf lub koks
opałdrzewo lub koks
opałkoks lub węgiel
opałdrwa lub koks
OPAŁkoks lub drwa, mazut
opałdrewno, koks lub węgiel
PALIWOkoks, mazut, uran lub benzyna
żeleźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks
żelaźniakprosty piecyk na drzewo, węgiel lub koks