Hasła do definicji:

kiper króla w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
inhibicjaw dawnej Polsce zatrzymanie przez króla biegu sprawy sądowej
ASESORIAw dawnej Polsce: sąd na dworze królewskim odbywający się bez udziału króla.
podczaszy'kiper" na usługach króla