Hasła do definicji:

kierunek w malarstwie barokowym, korzystający z osiągnięć warsztatowych Caravaggia