Hasła do definicji:

kategoria przedmiotów jednakowej jakości

HasłoOkreślenie hasła
klasakategoria przedmiotów jednakowej jakości