Hasła do definicji:

katastroficzny, nieludzki

HasłoOkreślenie hasła
zastraszającykatastroficzny, nieludzki
defetystycznyfatalistyczny, katastroficzny
złowieszczyapokaliptyczny, katastroficzny
fatalistycznykatastroficzny, kasandryczny
złowrogikasandryczny, katastroficzny
alarmującyzłowrogi, złowróżbny, katastroficzny
Ponuryalarmistyczny, alarmujący, katastroficzny
kasandrycznyapokaliptyczny, katastroficzny, zatrważający
hiobowyapokaliptyczny, katastroficzny, alarmistyczny
zatrważającykasandryczny, apokaliptyczny, katastroficzny
złykasandryczny, apokaliptyczny, katastroficzny
alarmistycznykatastroficzny, apokaliptyczny, groźny, kasandryczny
meteorKatastroficzny film Ronalda Neame'a
apokaliptycznykatastroficzny, alarmistyczny, alarmujący, kasandryczny
kapitulanckiw przenośni; katastroficzny, kasandryczny, pesymistyczny
Czarnynp. nastrój; zatrważający, niepokojący, smutny, katastroficzny
REKORDER AWARYJNYrejestrator katastroficzny, czarna skrzynka (np. w samolocie).