Hasła do definicji:

kardynalne w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
prawokardynalne w dawnej Polsce
mytocło w dawnej Polsce
acanpan w dawnej Polsce
wieśniakchłop w dawnej Polsce
kamesdostojnik w dawnej Polsce
tynfmoneta w dawnej Polsce
uzualiściwędrowni muzykanci w dawnej Polsce
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce
deputatw dawnej Polsce członek trybunału
MINCERZw dawnej Polsce pracownik mennicy
podkanclerzyw dawnej Polsce wysoki urzędnik
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
podkanclerzw dawnej Polsce wysoki urzędnik
ŻUPAkopalnia soli w dawnej Polsce
ordatatarskie wojsko w dawnej Polsce
ROKIposiedzenia sądowe w dawnej Polsce
pobórw dawnej Polsce podatek gruntowy
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne
senatrada królewska w dawnej Polsce
łanowepodatek gruntowy w dawnej Polsce
ROKIkadencje sądowe w dawnej Polsce
podskarbiw dawnej Polsce zarządzał skarbem
SYNDYKw dawnej Polsce urzędnik miejski
WŁODARZEw dawnej Polsce zarządcy dworscy
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
PODSKARBIminister finansów w dawnej Polsce
SZOSpodatek mieszczan w dawnej Polsce
Wojskiw dawnej Polsce urzędnik ziemski
KOMESzarządca prowincji w dawnej Polsce
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
syndykw dawnej Polsce: urzędnik miejski
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
podsędkowaw dawnej Polsce; żona zastępcy sędziego
osepw dawnej Polsce danina w ziarnie
FRANTw dawnej Polsce wędrowny komediant, błazen
BUŁAWAw dawnej Polsce symbol władzy hetmańskiej
JURGIELTw dawnej Polsce żołd wyższych dowódców
ROTAw dawnej Polsce oddział piechoty zaciężnej
dymw dawnej Polsce określenie domu mieszkalnego