Hasła do definicji:

kapka, kapeczka, kapeńka

HasłoOkreślenie hasła
krztynakapka, kapeczka, kapeńka
kapkapotocznie. kapeczka, kapeńka, kropla, odrobineczka
ociupinaździebko, kapka, kapeczka
odrobinaodrobineczka, kapka, kapeczka
krzynaociupinka, ciupka, kapka, kapeczka
cieńnp. szansy; drobina, ociupina, ziarno, kapka, kapeczka