Hasła do definicji:

jednostka siły

HasłoOkreślenie hasła
dynajednostka siły
niutonjednostka siły
kilogramometrjednostka momentu siły
dynagłówna jednostka siły
niutongłówna jednostka siły
NIUTONjednostka (główna) siły
dynadyn, jednostka siły
amperozwójdawna jednostka siły magnetomotorycznej
pondjednostka siły, gram siły
dynajednostka siły w CGS
kilodynajednostka siły równa 1000 dyn
megadynajednostka siły równa milionowi dyn
dynajednostka siły w układzie CGS
kilopondjednostka siły w układzie MKGS
MEGATONAjednostka masy lub siły równa
pondjednostka siły równa 1 gramowi
niutonjednostka siły w układzie SI
GRAM-SIŁAdawna jednostka siły w układzie MkGS
DYNA(główna)(mała) jednostka siły (w układzie CGS)
megapond(Mp),jednostka siły równa 1000 kG
MEGATONAjednostka (używana) do określania siły wybuchu bomb
dynjednostka siły układu SI w układzie miar CGS
PONDjednostka siły (w układzie technicznym miar), równa 1 gramowi
woltelektryczna jednostka odnosząca się do różnicy potencjałów elektrycznych, siły elektromotorycznej
woltjednostka elektryczna odnosząca się do różnicy potencjałów elektrycznych, siły elektromotorycznej