Hasło do krzyżówki:

jednostka oporu elektrycznego

HasłoOkreślenie hasła
ohmjednostka oporu elektrycznego
megaomjednostka oporu elektrycznego
omohm, jednostka oporu elektrycznego
OMOMETRjednostka oporu elektrycznego właściwego
omjednostka miary oporu elektrycznego
megaomduża jednostka oporu elektrycznego
omometrw układzie SI jednostka oporu elektrycznego
OMOMETRw fizyce: jednostka oporu elektrycznego właściwego.