Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

jednostka oporu elektrycznego

HasłoOkreślenie hasła
megaomjednostka oporu elektrycznego
ohmjednostka oporu elektrycznego
omjednostka miary oporu elektrycznego
OMOMETRjednostka oporu elektrycznego właściwego
megaomduża jednostka oporu elektrycznego
omohm, jednostka oporu elektrycznego
OMOMETRw fizyce: jednostka oporu elektrycznego właściwego.
omometrw układzie SI jednostka oporu elektrycznego
omomierzmiernik oporu elektrycznego
omometrdo pomiaru oporu elektrycznego
omomierzprzyrząd do pomiaru oporu elektrycznego
opornośćwielkość oporu elektrycznego wyrażona w omach
megaomomierzprzyrząd do mierzenia oporu elektrycznego w megaomach
nadprzewodnikw temperaturze zera bezwzględnego wykazuje zanik oporu elektrycznego
nadprzewodnictwozjawisko zaniku oporu elektrycznego pewnych materiałów przy bardzo niskich temperaturach
rezystancjajest miarą oporu czynnego, z jakim element przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego
omjednostka oporu
ohmfizyk prawie jak jednostka oporu
mirugpozaukładowa jednostka oporu, jaki stawia wyrobisko kopalniane
miurgpozaukładowa jednostka oporu, jaki stawia wyrobisko kopalniane przepływającemu przez nie powietrzu
faradajjednostka ładunku elektrycznego
kulombjednostka ładunku elektrycznego
voltjednostka napięcia elektrycznego
woltjednostka napięcia elektrycznego
KILOWOLTjednostka napięcia elektrycznego (kV)
simensjednostka przewodności przewodnika elektrycznego
Siemensjednostka przewodności przewodnika elektrycznego
AMPERjednostka natężenia (elektrycznego) prądu
mhojednostka przewodności przewodnika elektrycznego
watjednostka mocy prądu elektrycznego
KULOMBjednostka ładunku elektrycznego (C )
amperjednostka natężenia prądu elektrycznego
kilowoltjednostka napięcika elektrycznego 1000 wolt
megawoltjednostka napięcia elektrycznego równa milionowi woltów
Franklinjednostka ładunku elektrycznego w układzie miar CGS
amperpodstawowa jednostka prądu elektrycznego w układzie SI
biotjednostka natężenia prądu elektrycznego w układzie CGS
Coulombod jego nazwiska pochodzi prawo i jednostka ładunku elektrycznego