Hasła do definicji:

jednoczesna gra na wielu szachownicach