Hasła do definicji:

jedno z ujęć

HasłoOkreślenie hasła
wersjajedno z ujęć
filmzłożony z ujęć
synjedno z dzieci
drugiejedno z dań
tatajedno z rodziców
Tujedno z bóstw polinezyjskich
Delanojedno z imion Roosevelta
pentagramjedno z zadań szaradziarskich
Ursynjedno z imion Niemcewicza
pacanjedno z "imion" głupca
AmosJedno z imion Komenskiego
HURONjedno z Wielkich Jezior
Temisjedno z najstarszych bóstw
Annajedno z imion Jopek
homonimjedno z zadań szaradziarskich
opowiadaniejedno z 49 Hemingwaya
lipogramjedno z zadań szaradziarskich
Samueljedno z imion Lindego
bliźnięjedno z parki rodzeństwa
Ildefonsjedno z imion Gałczyńskiego
PAKISTANjedno z państw islamskich
Ekronjedno z miast filistyńskich
diakonikonjedno z pomieszczeń pastoforii
Edgarjedno z imion Poego
Dewajedno z bóstw hinduizmu
Izydorjedno z imion Sztaudyngera
Carljedno z imion Webera
Rifjedno z pasm Atlasu
kalamburjedno z zadań szaradziarskich
ogniwołączy jedno z drugim
ONTARIOjedno z Wielkich Jezior
ERIEjedno z Wielkich Jezior
funkcjajedno z pojęć matematyki
Janjedno z imion Bacha
Ronaldjedno z imion Reagana
teodorjedno z imion Toeplitza
Ronaldjedno z imion Tolkiena
chówjedno z zajęć rolnika
WALENCJAjedno z głównych miast Hiszpanii
Ligurowiejedno z najstarszych plemion Italii