Hasła do definicji:

introdukcja, wstęp

HasłoOkreślenie hasła
preorientacjaintrodukcja, wstęp
preludiumintrodukcja, przygrywka, wstęp instrumentalny
preambuławstęp, przedmowa, introdukcja, arenga
arengapreambuła, wstęp, przedmowa, introdukcja
wprowadzenieintrodukcja
prolegomenaprzedmowa, introdukcja
wprowadzenieintrodukcja, zagajenie, prolog
wstępwprowadzenie, introdukcja, przedmowa
przedmowapoczątek, prolegomena, introdukcja
prologpreludium, introdukcja, słowo wstępne