Hasła do definicji:

indianistyka; nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii

HasłoOkreślenie hasła
indologiaindianistyka; nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii
indianistykaindologia; nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii
celtologianauka zajmująca się badaniem języków celtyckich oraz historii, kultury, sztuki i literatury narodów celtyckich
afrykanistykanauka zajmująca się badaniem języków, historii i kultury ludów Afryki
bałtologianauka zajmująca się badaniem języków bałtyckich oraz kultury i literatury krajów bałtyckich
hetytologianauka zajmująca się badaniem kultury i języków hetyckich