Hasła do definicji:

imienniczka Zawadzkiej, aktorki