Hasła do definicji:

hebrajskie imię

HasłoOkreślenie hasła
Aaronhebrajskie imię
Belzebubhebrajskie imię demona
Natanimię hebrajskie, 25 grudnia
Bogdanimię męskie, hebrajskie Elchanan - Bóg jest łaskawy
Barnabaimię męskie, hebrajskie Bar Nebuah - syn proroctwa
Azariaszhebrajskie i biblijne imię męskie oznaczające "Jahwe dopomógł"
Baltazarimię męskie - BALCER (hebrajskie Beltszassar - zachowaj króla).Zdrobnienia Baltazarek, Balcer. Inne języki gr. Beltassar, łac. Baltassar, niem. Balthasar. Imieniny 6.I.
Eleonoraimię żeńskie (hebrajskie i arabskie Eli - Bóg mój i or -światło; Bóg mi światłem). Zdrobnienia Nora, Lori, Hellen, Nel. Inne języki Eleonora. Imieniny 21.II. (Eleonory); 12.II. (Nory).
Benonimię męskie (hebrajskie Benoni - syn boleści mojej) - imię, którym umierająca przy porodzie Rachel chciała nazwać swego syna. Jakub, pragnąc zapomnieć o stracie żony, zmienił jej decyzję i ostatniemu swemu synowi nadał imię Beniamin. Patrz: Beniamin. Zdrobnienia Benuś, Benonek. Inne języki łac., niem. Benno. Imieniny 16.VI.
Danielimię męskie (hebrajskie Danijjel - sędzią (tj. obrońcą moim jest Bóg albo - według tekstów akadyjskich - potężny jest mój Bóg) Forma żeńska DANIELA. Zdrobnienia Danielek (od Daniela), Danielka (od Danieli). Inne języki łac. Daniel, wł. Daniele, węg. Daniel, ukr. Danilko, serb. Danilo. Imieniny 15,21.VII. 13.X. 10.XII. (Daniela); ll.XII.(Danieli).
Jakubimię męskie (hebrajskie jaakob - trzymający za piętę swego brata bliźniaka Ezawa podczas porodu, co równało się zdobyciu nad nim przewagi, odebraniu mu prawa pierworodztwa). Forma żeńska JAKOBINA. Zdrobnienia Kuba, Jakubek. Inne języki łac. Jacobus, niem. Jakob, ang. Jacob, wł. Giacomo, fr. Jacques, port. Jacob. Imieniny 5.II. 14.III. 17.30.IV. l.V. 1.VI. 5.13, 25.VII. 6. VIII. 28.XI. (Jakuba); 16.IX. (Jakobiny),