Hasło:

zgłosić

HasłoOkreślenie hasła
zgłosićpozgłaszać, wysunąć, przedstawić
zgłosićwnieść, wystąpić z czymś
zgłosićzameldować, donieść, zakomunikować
zgłosićpowiadomić, zawiadomić, poinformować
zgłosićzaawizować, zasygnalizować
zgłosićpodać do publicznej wiadomości
zgłosićpodać do ogólnej wiadomości
zgłosićpodzielić się z kimś wiadomością