Hasło:

zaznaczyć

HasłoOkreślenie hasła
zaznaczyćnaznaczyć, oznaczyć, poznaczyć
zaznaczyćpooznaczać, ponaznaczać
zaznaczyćoznakować, napiętnować
zaznaczyćuwydatnić, wyeksponować, zaakcentować
zaznaczyćwyakcentować, udobitnić, podkreślić
zaznaczyćwyróżnić, uwidocznić, uwypuklić
zaznaczyćuwyraźnić, zwrócić czyjąś uwagę
zaznaczyćwysunąć na pierwszy plan
zaznaczyćpołożyć akcent, położyć nacisk