Hasło:

zapoznać

HasłoOkreślenie hasła
zapoznaćzaznajomić, poinstruować, przeszkolić
zapoznaćpodszkolić, wyszkolić, nauczyć
zapoznaćprzyuczyć, poduczyć, wdrożyć
zapoznaćprzygotować, wprowadzić, wtajemniczyć
zapoznaćzorientować, oswoić, obznajomić
zapoznaćskontaktować kogoś z kimś, poznać, zaznajomić
zapoznaćprzedstawić, zaprezentować, spiknąć